تخلیه شدگان باتکن به خانه خود بازمی گردند – خبرگزاری AKIpress

مهاجران باتکن به خانه برمی گردند

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت در منطقه باتکن گفت: شهروندانی که از مناطق درگیری قرقیزستان و تاجیک در منطقه باتکن تخلیه شده اند به خانه خود بازگشتند.

حمل و نقل آنها توسط مقامات سازمان یافته بود.

عبدیکریم علیمبایف فرماندار با ساکنان آواره داخلی که در 9 مکان اسکان داده شده بودند دیدار کرد. وی خبر داد كه مأموران اجرای قانون در مناطق مرزی در حالت عملیاتی افزایش یافته اند. این اقدامات به منظور اطمینان از امنیت ساکنان انجام شده است. خانه های موقت برای شهروندانی ساخته شده است که در جریان درگیری خانه هایشان آسیب دیده است.

در حال حاضر کار برای مرمت روستاها آغاز شده است. علیمبایف گفت: اولین کار تهیه مسکن برای شهروندان خواهد بود.

40،649 نفر در جریان درگیری آواره شدند ، از جمله 16147 زن و 23،931 کودک.

14 361 نفر در منطقه باتکن و 26 288 نفر در منطقه لیلهک تخلیه شدند.

Author: admin