کمیته پارلمان نامزد سرکنسول قرقیزستان در استانبول را تأیید می کند

کمیته پارلمان نامزد سرکنسول قرقیزستان در استانبول را تأیید می کند

Tainynews – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت امروز لیرا سیدیکووا را برای سمت سرکنسول قرقیزستان در استانبول تصویب کرد …

Author: admin