سفیر جدید قرقیزستان در کویت به نام

سفیر جدید قرقیزستان در کویت به نام

Tainynews – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان قرقیزستان امروز آزامات کاراگولوف را به عنوان سفیر قرقیزستان در کویت تصویب کرد.

سامارگول آدامکلوف از سال 2018 سفیر قرقیزستان در کویت ، بحرین و اردن است.

Author: admin