قرقیزستان و سازمان ملل متحد در مورد تلاش های مشترک در زمینه بازسازی منطقه باتکن که درگیر آن است ، بحث و گفتگو کردند

قرقیزستان و سازمان ملل متحد در مورد تلاش های مشترک در زمینه بازسازی منطقه باتکن که درگیر آن است ، بحث و گفتگو کردند

Tainynews – معاون اول وزیر خارجه ، نوران نیازالیف و اوزونیا اوجیلو ، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل ، در مورد مراحل مشترک در بازسازی روستاهای منطقه باتکن که از درگیری مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان آسیب دیده اند ، گفتگو کردند …

Author: admin