وزیر امور خارجه ازبکستان برای شرکت در اجلاس وزرای چین و آسیای میانه در ژیان

وزیر امور خارجه ازبکستان برای شرکت در اجلاس وزرای چین و آسیای میانه در ژیان

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گزارش داد – عبدالعزیز کمیلوف ، وزیر امور خارجه ازبکستان برای شرکت در دومین اجلاس وزرای چین و آسیای میانه در 11 تا 12 ماه مه به چین سفر می کند.

در نشست وزیران به موضوعات مربوط به اعتماد سیاسی ، همکاری بیشتر سودمند متقابل ، اجرای پروژه های مشترک ، تسهیل ارتباط متقابل حمل و نقل و تجارت بدون وقفه ، تعمیق همکاری ها در تأمین امنیت منطقه ای و پاسخگویی به چالش ها و تهدیدهای فعلی پرداخته خواهد شد.

وزیر خارجه کمیلوف همچنین با وانگ یی وزیر امور خارجه مذاکرات دوجانبه خواهد کرد و در سخنرانی افتتاحیه پنجمین راه بین المللی نمایشگاه ابریشم خواهد بود.

وزرای خارجه چین ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان و ترکمنستان نیز در نشست وزیران شرکت خواهند کرد.

Author: admin