قرقیزستان 10،644 مورد HIV را ثبت کرده است

قرقیزستان 10،644 مورد HIV را ثبت کرده است

Tainynews – مرکز ملی ایدز گزارش داد ، قرقیزستان تا اول ماه مه 10،644 مورد HIV را ثبت کرده است.

این رقم شامل 10،059 شهروند قرقیزستان ، 583 خارجی است.

از زمان شروع ثبت موارد HIV در قرقیزستان 2311 نفر درگذشت ، 722 نفر از آنها به دلیل ایدز درگذشتند.

Author: admin