بدهی انرژی تاکنون به 129 میلیارد دلار رسیده است

بدهی انرژی تاکنون به 129 میلیارد دلار رسیده است

Tainynews باکیت سیدیکوف ، مدیرعامل هلدینگ انرژی ملی ، در جلسه کمیته پارلمان در مورد مجتمع سوخت و انرژی در 11 ماه مه ، گفت: بدهی انرژی امروز به 129 میلیارد سوم رسیده است …

Author: admin