احکام صادره علیه کانیبک باکیف ، برادر رئیس جمهور فراری Kurmanbek Bakiev ، توسط دادگاه عالی قرقیزستان لغو شد

محکومیت های دادگاه عالی قرقیزستان علیه کنیبک باکیف ، برادر رئیس جمهور فراری Kurmanbek Bakiev ، لغو شد

Tainynews – دادگاه عالی احکام علیه برادر رئیس جمهور سابق Kurmanbek Bakiev ، Kanybek Bakiev را لغو کرد …

Author: admin