در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 2964 نفر افزایش می یابد

در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 2964 نفر افزایش می یابد

Tainynews – چهارده مورد جدید COVID-19 توسط ساعت 4.40 بعد از ظهر تأیید شد. وزارت بهداشت گفت ، در تاریخ 21 ماه مه در ازبکستان.

تعداد کل موارد تایید شده به 2964 نفر رسیده است.

در کل ، 2،407 بیمار از koronavirus در ازبکستان بهبود یافتند.

Author: admin