معاون رئیس هیئت دولت از بیماران مجروح در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در بیمارستان دیدار می کند

معاون رئیس هیئت دولت از بیماران مجروح در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در بیمارستان دیدار می کند

Tainynews – معاون رئیس کابینه ، جیلدیز باکاشوا از مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی و آسیب دیدگی بیشکک بازدید کرد تا شهروندانی را ببیند که پس از جراحت در درگیری های اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان در آنجا درمان می شوند.

36 نفر از مجروحان هنوز در مرکز درمان می شوند.

جیلدیز باکاشووا گفت: “دولت همه شرایط را برای معالجه و بهبودی شهروندان فراهم می کند. توجه ویژه ای به این موضوع می شود.”

در درگیری مسلحانه اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان 154 نفر زخمی شدند. 57 نفر از آنها به بیمارستانهای بیشکک منتقل شدند.

Author: admin