تاجیکستان بیش از 69000 واکسن را در برابر COVID-19 تزریق می کند

تاجیکستان بیش از 69000 واکسن را در برابر COVID-19 تزریق می کند

Tainynews – آسیا پلاس با اشاره به وزارت بهداشت و حفاظت اجتماعی تاجیکستان گزارش داد ، تاجیکستان 69،229 را علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه کرده است.

برنامه واکسیناسیون اولیه 72.8٪ است.

افراد واکسینه شده شامل کارگران پزشکی ، معلمان ، افسران پلیس ، کارگران هتل ، روزنامه نگاران هستند.

تاجیکستان از واکسن AstraZeneca استفاده می کند.

در مجموع 732000 دوز واکسن AstraZeneca به تاجیکستان عرضه می شود. این کشور تاکنون 192000 دوز دریافت کرده است.

Author: admin