سود خالص بانک های تجاری در قرقیزستان طی یک ماه 46 درصد افزایش یافت

سود خالص بانک های تجاری در قرقیزستان طی یک ماه 46 درصد افزایش یافت

Tainynews – طبق گزارش بانک ملی جمهوری قرقیزستان ، سود خالص بانک های تجاری در تاریخ 31 مارس به 633 میلیون دلار رسیده است.

از 28 فوریه ، سود بانک های تجاری 433 میلیون دلار بود.

سود خالص بانک های تجاری طی یک ماه 46 درصد افزایش یافت.

Author: admin