قرقیزستان ، امارات متحده عربی در مورد ساخت خانه هایی برای خانواده های بی بضاعت گفتگو می کنند

قرقیزستان ، امارات متحده عربی در مورد ساخت خانه هایی برای خانواده های بی بضاعت گفتگو می کنند

معاون اول وزیر خارجه نوران نیازالیف

Tainynews – معاون اول وزیر امور خارجه قرقیزستان ، نوران نیازالیف در 10 ماه مه با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی احمد بن علی سایق مکالمه تلفنی داشت ، وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت …

Author: admin