وزرای خارجه چین و ازبکستان در مورد ساخت راه آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان گفتگو کردند

وزرای خارجه چین و ازبکستان در مورد ساخت راه آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان گفتگو کردند

Tainynews – عبدالعزیز کمیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان و وانگ یی مشاور امور خارجه و وزیر امور خارجه چین در 11 ماه مه گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه ازبکستان گفت ، این گفتگوها به همکاری فعلی دو جانبه و چشم اندازهای آن پرداخته است.

وزرای امور خارجه در مورد اجرای توافق های بدست آمده در سطح عالی ، انجام وظایف تعیین شده توسط دو رهبر در گسترش روابط دو جانبه در مناطق مختلف ، تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه به اهمیت اتخاذ اقدامات عملی در توسعه مسیر حمل و نقل چند حالته چین-قرقیزستان-ازبکستان و اجرای سریعتر پروژه احداث خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان اشاره کردند.

وزیران امور خارجه توجه ویژه ای به نحوه همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه ای ، تأمین امنیت منطقه ای ، تسهیل برقراری صلح در افغانستان و بازسازی اقتصادی آن داشت.

Author: admin