سطح آب سد توکتوگل از 12 ماه مه کمی بالاتر است

سطح آب سد توکتوگل از 12 ماه مه کمی افزایش یافته است

Tainynews – حجم آب در مخزن توکتوگل از 12 ماه مه 45/9/4 میلیارد متر مکعب بود.

ورودی آب 1204 متر مکعب در ثانیه است ، جریان آب 255 متر مکعب در ثانیه است.

از 12 مه سال 2020 ، حجم آب در مخزن 11.997 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin