وزیر بهداشت ، سفیر چین درباره تحویل دسته دیگری از واکسن های COVID-19 به قرقیزستان گفتگو کردند

وزیر بهداشت ، سفیر چین درباره تحویل دسته دیگری از واکسن های COVID-19 به قرقیزستان گفتگو کردند

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارتخانه گزارش داد ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی آلمكادیر بیشنالیف امروز با سفیر چین دو دوین دیدار و در مورد حمایت از بخش مراقبت های بهداشتی ملی از نظر واكسیناسیون جمعیت در برابر عفونت ویروس كرونا گفتگو كرد.

سفیر Du Dewen گفت ، چین آماده است محموله دیگری از 150،000 دوز واکسن ویروس کرونا ویروس Sinopharm را به قرقیزستان تحویل دهد.

وزیر بهداشت بیشنالیف از دولت چین برای واگذاری 150،000 دوز واکسن در مارس 2021 و سایر کمکهای ارائه شده در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19 تشکر کرد.

Author: admin