مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مقدمات سفر رسمی رئیس جمهور توکایف در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت ، سودیک ایمومی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در تاریخ 11 مه پذیرای سفیر قزاقستان عسکر تاجیباف بود.

طرفین در مورد مشارکت استراتژیک دو جانبه فعلی و چشم انداز آن ، سفر رسمی آینده رئیس جمهور کاسم-جامارت توکایف به تاجیکستان که از 19 تا 20 ماه مه برنامه ریزی شده است ، گفتگو کردند.

سفیر عسکر تاجیبائف انتصاب سودیک ایمومی را به عنوان معاون وزیر خارجه تاجیکستان تبریک گفت و برای کار وی آرزوی موفقیت کرد.

Author: admin