خسارات حاصل از توافقنامه استراتژیک سال 2017 که با Centerra Gold Inc امضا شده است 51.6 میلیون دلار است: MP Japarov

خسارات حاصل از توافقنامه استراتژیک سال 2017 که با Centerra Gold Inc امضا شده است 51.6 میلیون دلار است: MP Japarov

Tainynews رئیس کمیسیون دولتی Kumtor Akylbek Japarov در 12 مه گفت: توافق نامه استراتژیک حفاظت از محیط زیست و ارتقا سرمایه گذاری (توافق نامه استراتژیک) با دستور دولت قرقیزستان در تاریخ 11 سپتامبر 2017 تصویب شد و توسط نخست وزیر وقت ساپار ایساکوف امضا شد. ..

Author: admin