کمیسیون انتخابات محلی بیشکک نتایج رای گیری در 23 مرکز رای گیری را لغو می کند

کمیسیون انتخابات محلی بیشکک نتایج رای گیری در 23 مرکز رای گیری را لغو می کند

Tainynews – کمیسیون انتخابات محلی بیشکک امروز نتایج رای گیری در انتخابات شورای محلی بیشکک را در 23 شعبه اخذ رأی باطل اعلام کرد.

نتایج رأی گیری به دلیل تخلفاتی که در آن مراکز رأی دهی انجام شده و نتایج انتخابات را تحت تأثیر قرار داده بود ، لغو شد.

Author: admin