مدیران Centrara اجازه داده اند 626.5 میلیون دلار ضرر در طی سالهای 1992-2020 در عملیات Kumtor داشته باشد: کمیسیون دولتی

مدیران Centrara اجازه داده اند 626.5 میلیون دلار ضرر در طی سالهای 1992-2020 در عملیات Kumtor داشته باشد: کمیسیون دولتی

Tainynews – “ما سیاست سود را به طور کلی درک نمی کنیم اگر محاسبه سود سهام با 4 یا 5 سنت کانادا به ازای هر سهم انجام شود” ، رئیس کمیسیون دولتی Kumtor Akylbek Japarov در 12 مه گفت …

Author: admin