نماز عید سعید فطر در داخل مسجد جامع شهر بیشکک انجام شد

نماز عید سعید فطر در داخل مسجد جامع شهر بیشکک انجام شد

Tainynewsنماز جشن به مناسبت عید فطردر مسجدی به نام امام سرخسی در بیشکک در تاریخ 13 مه با شرکت شهروندان برگزار شد.

طبق مفتیات ، این نماز با رعایت قوانین اپیدمیولوژیک و فاصله اجتماعی برگزار شد. نماز عید سعید از ساعت 6:30 تا 7:15 برگزار شد.

ابیلا کودایبردیف ، رئیس شورای علما ، و جوروبای شرگازیف ، مفتی بازیگر ، درباره ارزشهای مذهبی و عید فطر ait

شرکت کنندگان قرآن را به یاد کشته شدگان در حوادث باتکن خواندند.

Author: admin