قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند

قرقیزستان سفارت خود را در فرانسه افتتاح می کند

Tainynews – مختار جمالیف ، سفیر قرقیزستان در فرانسه با فردریک موندولینی ، مدیر اداره قاره اروپا وزارت امور خارجه فرانسه در بروکسل ملاقات کرد.

در این نشست درباره مسائل همکاری دوجانبه ، رویدادهای آینده دو جانبه بحث و تبادل نظر شد.

سفیر جمالیف گفت که افتتاح رسمی سفارت قرقیزستان در فرانسه برنامه ریزی شده است.

فردریک موندولونی هنگام گفتگو درباره مسائل امنیتی منطقه ای ، به دلیل حوادث ناگوار در مرز قرقیزستان و تاجیکستان تسلیت گفت.

طرفین توافق کردند که در نزدیکترین زمان رایزنی های سیاسی دوجانبه را انجام دهند.

Author: admin