ازبکستان بیش از 1.285 میلیون واکسن در برابر COVID-19 تزریق می کند

ازبکستان بیش از 1.285 میلیون واکسن در برابر COVID-19 تزریق می کند

Tainynews – ازبکستان در تاریخ 12 مه 48975 نفر را در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه کرد.

16،494 نفر از آنها اولین دوز واکسن را دریافت کردند. 32،481 دوز دوم تجویز شد.

تعداد کل افراد واکسینه شده به یک میلیون و 285 هزار و 215 نفر رسیده است.

1،095،112 دوز اول و 1،901،103 دوز دوم واکسن دریافت کردند.

ازبکستان واکسیناسیون علیه COVID-19 را از اول آوریل آغاز کرد. این کشور از واکسنهای ZF-UZ-VAC2001 ، AstraZeneca و Sputnik V ازبک-چینی استفاده می کند.

Author: admin