خرید محلی كومتور فقط 25٪ بود ، در حالی كه در مغولستان خریدهای محلی Centerra به 80٪ رسید

خرید محلی كومتور فقط 25٪ بود ، در حالی كه در مغولستان خریدهای محلی Centerra به 80٪ رسید

Tainynews رئیس بخش کمیسیون امور خارجه کومتور آکیلبک جپاروف در جلسه کمیسیون در 12 ماه مه گفت: – سهم خرید محلی کومتور فقط 25٪ از کل خریدهای این شرکت بود ، اگرچه 80٪ در مغولستان است.

Author: admin