جپاروف سفیر خود را در نروژ ، دانمارک ، سوئد ، لهستان ، مقدس مقدس ، لهستان منصوب کرد

جپاروف سفیر خود را در نروژ ، دانمارک ، سوئد ، لهستان ، مقدس مقدس ، لهستان منصوب کرد

Tainynews – ارلان عبدیلداف سفیر قرقیزستان در آلمان همزمان با اقامت در برلین به عنوان سفیر در نروژ ، دانمارک ، سوئد ، مقدس و لهستان منصوب شد.

دستور انتصاب مربوطه توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در 4 مه امضا شد.

Author: admin