سفیر قرقیزستان در لتونی و استونی منصوب شد

سفیر قرقیزستان در لتونی و استونی منصوب شد

Tainynews – Ermek Ibraimov سفیر قرقیزستان در بلاروس همزمان با اقامت در مینسک به عنوان سفیر قرقیزستان در لتونی و استونی منصوب شد.

دستور مربوطه توسط رئیس جمهور سدی جپاروف در 4 مه امضا شد.

Author: admin