تست مثبت 12 کارگر پزشکی در ویروس کرونا در قرقیزستان

تست مثبت 12 کارگر پزشکی در ویروس کرونا در قرقیزستان

Tainynews – دوازده مورد ویروس کرونا در طی روز گذشته در میان کارگران پزشکی در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 13 مه گزارش داد …

Author: admin