در قرقیزستان 468 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

در قرقیزستان 468 بیمار ویروسی کرونا در شرایط جدی هستند

Tainynews – 1750 بیمار از طریق ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 13 مه گزارش داده است …

Author: admin