روزنامه نگار Kanat Kanimetov برای پست های خود در شبکه های اجتماعی انتقاد از مقامات: موسسه سیاست رسانه

روزنامه نگار Kanat Kanimetov برای پست های خود در شبکه های اجتماعی انتقاد از مقامات: موسسه سیاست رسانه

Tainynews – روزنامه نگار Kanat Kanimetov به دلیل پست های خود در شبکه های اجتماعی انتقادی از مقامات برای جستجو در خانه یوگا بارابینا ، وبلاگ نویس تحت بازجویی است ، موسسه سیاست رسانه در 14 مه گفت

Author: admin