قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

قرقیزستان و بانک توسعه اوراسیا درباره امکان بازسازی باند فرودگاه ماناس و سایر پروژه های مشترک بحث و تبادل نظر می کنند

Tainynews – معاون رئیس کابینه وزیران ، وزیر اقتصاد و دارایی Ulukbek Karmyshakov با معاون رئیس بانک توسعه اوراسیا Amangeldy Isenov دیدار کرد و در مورد همکاری های دوجانبه بحث …

Author: admin