تولید دارویی قرقیزستان در مدت 4 ماه 30.5 درصد کاهش یافته است

تولید دارویی قرقیزستان در مدت 4 ماه 30.5 درصد کاهش یافته است

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: تولید صنعتی در ژانویه-آوریل 2021 به 98.5 میلیارد سوم رسیده است که 12 درصد کاهش دارد.

کاهش تولید صنعتی در مقایسه با ژانویه-آوریل 2020 ناشی از کاهش تولید محصولات شیمیایی (33 درصد) ، فلزات اساسی و محصولات فلزی تمام شده است ، به جز ماشین آلات و تجهیزات (31.5 درصد) ، تولید دارویی (30.5 درصد) و همچنین عملیات استخراج (با 9.8).

Author: admin