قرقیزستان و ترکیه قصد دارند گردش تجاری خود را به یک میلیارد دلار برسانند

قرقیزستان و ترکیه قصد دارند گردش تجاری خود را به یک میلیارد دلار برسانند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف هیئتی از اتحادیه اتاقها و بورسهای کالای ترکیه را به ریاست رئیس جمهور آن مصطفی رفات هیسارسیکلی اوغلو پذیرفت …

Author: admin