نخست وزیر تاجیکستان وارد تاشکند می شود

نخست وزیر تاجیکستان وارد تاشکند می شود

Tainynews – وزارت امور خارجه گزارش داد ، هیئت تاجیکستان به رهبری نخست وزیر کوهیر رسولزودا در 14 مه وارد تاشکند شد.

هیئت تاجیکستان برای شرکت در هشتمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری ازبکستان و تاجیکستان وارد شد.

این برنامه شامل بازدید از چندین شرکت صنعتی در تاشکند است.

چندین سند در جلسه کمیسیون بین دولتی امضا خواهد شد.

Author: admin