دادگاه بیشکک شرکت طلای کمتور را به پرداخت تقریباً 25 میلیون دلار به عنوان کمک های اجتماعی معوقه موظف کرده است

دادگاه بیشکک شرکت طلای کمتور را به پرداخت تقریباً 25 میلیون دلار به عنوان کمک های اجتماعی معوقه موظف کرده است

Tainynews – دادگاه منطقه اکتيبر بيشكك ادعاهاي ادارات مالياتي منطقه بيشكك و چوي عليه شركت كومتور طلا در مورد بازپرداخت مشاركت هاي معوقه اجتماعي را در 14 ماه مه تأييد كرد …

Author: admin