12 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

12 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – 12 مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان در بین کارگران پزشکی ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 15 مه گزارش داد.

آنها شامل 9 کارگر پزشکی در بیشکک ، 2 نفر در منطقه چوی ، 1 نفر در منطقه جلال آباد هستند.

یک کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شد.

چهار کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4539 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4،468 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin