سفیر قزاقستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه قرقیزستان اهدا می کند

سفیر قزاقستان نسخه هایی از اعتبارنامه را به وزیر امور خارجه قرقیزستان اهدا می کند

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف ، راپیل جوشیبایف ، سفیر تازه وارد قزاقستان در قرقیزستان را در 14 ماه مه پذیرفت.

سفیر جوشیباف نسخه هایی از اعتبارنامه خود را به وزیر امور خارجه کازاکبائف اهدا کرد.

طرفین سپس در مورد چشم انداز مشارکت راهبردی دوجانبه گفتگو کردند

وزیر کازاکبائف در مورد وقایع اخیر در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان به سفیر اطلاع داد. وی بر تعهد قرقیزستان برای پیروی از توافق های به دست آمده تأکید کرد.

سفیر قزاقستان در ارتباط با وقایع ناگوار در مرز به مردم قرقیزستان تسلیت گفت.

در جریان مذاکرات توجه ویژه ای به سفر آینده معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه محتر تووبردی به قرقیزستان صورت گرفت.

Author: admin