مغولستان 541 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

مغولستان 541 مورد جدید ویروس کرونا را تایید می کند

Tainynews – در حدود 8،000 مورد آزمایش عفونت ویروس کرونا در روز گذشته و 541 نتیجه آزمایش مثبت بود.

511 مورد از این موارد در اولان باتور است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 48642 مورد رسیده است.

1،306 بیمار در طی روز گذشته بهبود یافته اند و مجموع بهبودها را به 40900 می رسانند.

دو بیمار بر اثر عفونت ویروس کرونا درگذشتند.

Author: admin