هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

هفت کارگر پزشکی بیشتر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – هفت مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان در بین کارگران پزشکی ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 16 مه گزارش داد.

آنها شامل 6 کارگر پزشکی در بیشکک ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول هستند.

دو کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. پنج کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4546 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 4،473 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin