وزیر امور خارجه کازاکبائف با سفیر خارج شده ایالات متحده دیدار می کند

وزیر امور خارجه کازاکبائف با سفیر خارج شده ایالات متحده دیدار می کند

Tainynews – روسلان کازاکبائف وزیر امور خارجه به مناسبت اتمام مأموریت دیپلماتیک خود در قرقیزستان با دونالد لو سفیر ایالات متحده دیدار کرد.

وزیر کازاکبائف انتصاب سفیر لو را به عنوان دستیار وزیر خارجه در آسیای جنوبی و مرکزی تبریک گفت.

نتایج همکاری های دو جانبه طی چند سال گذشته ، زمینه های امیدوار کننده همکاری ، برنامه تماس های دو جانبه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشرفت مذاکرات در مورد توافق نامه همکاری اساسی مثبت ارزیابی شد.

طرفین همچنین در مورد مسائل امنیتی منطقه ، تقویت همکاری بین آژانس های اجرای قانون گفتگو کردند.

Author: admin