قرقیزستان بدون ملی شدن می تواند سهام Centrara را دریافت کند – Bolturuk

قرقیزستان بدون ملی شدن می تواند سهام Centrara را دریافت کند – Bolturuk

Tainynews – قرقیزستان آنچه را که متعلق به کشور است دریافت خواهد کرد – سهمی در Centerra ، نه تنها در Kumtor – بدون ملی شدن ، عضو مستعفی از اعضای هیئت مدیره Centerra Gold Inc …

Author: admin