چین درخواست قرقیزستان را برای کمک به بازسازی منطقه باتکن پس از درگیری مسلحانه مرزی بررسی می کند

چین درخواست قرقیزستان را برای کمک به بازسازی منطقه باتکن پس از درگیری مسلحانه مرزی بررسی می کند

Tainynews – معاون رئیس کابینه ، جیلدیز باکاشوا با سفیر چین دو دوین دیدار و در مورد بازسازی زیرساخت ها در روستاهای مرزی منطقه باتکن در پی درگیری مسلحانه در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در 17 مه …

Author: admin