جپاروف: سرمایه گذاران با قیمت فعلی طلا عرضه می شوند

جپاروف: سرمایه گذاران با قیمت فعلی طلا عرضه می شوند

Tainynews – برای جلوگیری از تأثیر منفی اوضاع پیرامون کومتور بر فضای سرمایه گذاری ، چه کاری انجام خواهد شد؟ از Ainura Osmonova نماینده مجلس در جلسه فوق العاده پارلمان در 17 مه پرسید.

رئیس کمیسیون امور خارجه کومتور آکیلبک جپاروف گفت که سرمایه گذاران با قیمت فعلی طلا عرضه می شوند.

جپاروف گفت: “ما به یك سازوكار برای دیدن همه مردم نیاز داریم. بسیاری از نمایندگان مجلس پیشنهاد می كنند كه به تقسیم محصولات كالایی روی بیاورند.”

Author: admin