بانک جهانی 239 میلیون دلار وام نرم برای بازسازی تأمین آب و بهداشت در ازبکستان فراهم کرده است

بانک جهانی 239 میلیون دلار وام نرم برای بازسازی تأمین آب و بهداشت در ازبکستان فراهم کرده است

Tainynews – بانک جهانی 239 میلیون دلار وام اعطایی و دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس 7.8 میلیون دلار کمک مالی برای تأمین اعتبار پروژه های خدمات آب و پشتیبانی سازمانی در ازبکستان فراهم می کند.

توافق نامه های مالی و کمک های مالی در 17 مه در تاشکند به امضا رسید.

بیش از 500000 نفر در سه منطقه ازبکستان از خدمات بهتر تأمین آب و بهداشت بهره مند خواهند شد.

این پروژه به بهبود زیرساخت های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در شهرهای Nukus ، Takhiatash و Kojjeyli در جمهوری کاراکالپاکستان کمک خواهد کرد. این پروژه همچنین از بودجه توسعه و بازسازی سیستم های آبرسانی و بهداشتی در منطقه Syrdarya و شهر Kattakurgan در منطقه سمرقند تأمین خواهد شد.

توافق نامه مالی 50 میلیون دلاری در مورد نوسازی سیستم ملی نوآوری در ازبکستان امضا شد. بانک جهانی 50 میلیون دلار وام امتیازاتی برای این پروژه در نظر گرفته است.

Author: admin