مغولستان 1.7 میلیون نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

مغولستان 1.7 میلیون نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

Tainynews – مغولستان از ماه فوریه تاکنون 1 میلیون و 722 هزار و 657 نفر یا 86.7 درصد از کل جمعیت را با اولین دوز واکسن ویروس کرونا و 651 هزار و 588 نفر یا 31.5 درصد را با دوز دوم واکسینه کرده است.

از کل افراد واکسینه شده ، 924،457 نفر ساکن اولان باتور هستند که 496،758 نفر یا 52.1٪ آنها با هر دو دوز واکسینه شده اند.

در مورد ساکنان مناطق روستایی ، 868200 نفر واکسینه شده اند که 154،830 نفر با هر دو دوز واکسینه شده اند.

مغولستان قصد دارد حدود 2.06 میلیون نفر بالای 18 سال خود را واکسینه کند.

Author: admin