مغولستان 34،553 شهروند را به کشور خود بازگرداند – خبرگزاری AKIpress

مغولستان 34،553 شهروند را به کشور خود بازگرداند

Tainynews – مغولستان از 28 ژانویه سال 2020 سازماندهی پروازهای چارتر را برای بازگرداندن شهروندان خود که به دلیل همه گیری در خارج از کشور مانده اند ، آغاز کرد.

به گزارش مونتسام ، در تاریخ 18 مه ، 34 هزار و 553 تبعه مغولستان از 93 کشور جهان برگردانده شدند.

مغولستان 27703 شهروند را با 170 پرواز چارتر و 6،788 شهروند را با وسایل حمل و نقل زمینی از طریق ایستگاه های بازرسی به کشور خود بازگرداند.

16 پرواز چارتر برای ماه مه برنامه ریزی شده است.

از 18 مه ، شش پرواز چارتر 908 نفر را به خانه آورده است.

Author: admin