رئیس بانک ملی توضیح می دهد که چرا این ارزش در برابر دلار افزایش یافته است

رئیس بانک ملی توضیح می دهد که چرا این ارزش در برابر افزایش یافته است

Tainynews – رئیس بانک ملی ، تولکونبک عبدی گولوف در مورد سوال نمایندگان مجلس توضیح داد که چرا امروز دلار در برابر دلار کاهش یافته است.

“ما در کشورمان فصلی داریم که تقاضا برای دلار در پاییز و بهار به طور قابل توجهی افزایش می یابد ، زیرا مشاغل محلی ذخیره سوخت ، تراکتور ، قطعات یدکی را شروع می کنند ، این زمانی است که تقاضای بیشتری وجود دارد و NBKR برای جلوگیری از عبدی گولوف گفت: “افزایش شدید نرخ ارز”

عوامل خارجی مانند حواله ها نیز وجود دارد که به نوعی فصلی نیز هستند. در تابستان ، تعداد گردشگران همراه با ورود ارز افزایش می یابد.

وقتی صادرات رشد می کند ، ارز خارجی نیز به کشور وارد می شود.

عبدی گولوف گفت ، همه این عوامل بر نرخ ارز صوم تأثیر می گذارند.

Author: admin