NBKR در میان شتاب تورمی سیاست پولی سختگیرانه تری را اعمال کرد

NBKR در میان شتاب تورمی سیاست پولی سختگیرانه تری را اعمال کرد

Tainynews – نماینده دستان بكشف از بانك مركزی س askedال كرد كه چگونه خرید طلا می تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد و آیا پیش بینی وجود دارد؟

رئیس بانک ملی تولکونبک عبدی گولوف پاسخ داد که بهتر است پس از شروع خرید ملی طلا از سوی بانک ملی ، به چنین سوالاتی پاسخ دهیم

وی گفت: “طی 5 سال گذشته ، ما دائماً مقدار زیادی طلا خریداری می كنیم و همه سازوكارهای آن كار شده است. ما به وضوح می دانیم كه هجوم اضافی پول چیست و چه عواقبی دارد.”

NBKR اخیراً در جریان شتاب تورمی به سمت سیاست های پولی سخت گرفته است.

Author: admin