86 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

86 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews – 1،569 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 19 مه گزارش شده است.

408 بیمار در شرایط جدی هستند.

86 بیمار در وضعیت بحرانی هستند.

2،427 بیمار از طریق ویروس کرونا در خانه تحت درمان هستند.

Author: admin