کمیسیون دولتی قصد دارد با تمام م allسسات مالی بین المللی جلسه ای را مطرح کند تا بحث های ما راجع به کومتور: جپاروف مطرح کند

کمیسیون دولتی قصد دارد با تمام م meetingسسات مالی بین المللی جلسه ای را مطرح کند تا بحث های ما راجع به کامتور: جپاروف مطرح کند

Tainynews – آكیلبك جپاروف ، رئیس كمسیون دولتی كومتور در 19 مه گفت: “هفته آینده ما با تمام م institutionsسسات مالی بین المللی دیدار خواهیم كرد تا بحث های خود را در مورد كومتور مطرح كنیم.”

“ما همه اطلاعات ممکن را به سفیر قرقیزستان در انگلیس ادیل بایسالوف می دهیم و همراه با وزیر امور خارجه روسلان کازاکبایف ، جلسات توجیهی را آماده می کنیم. من با وزیر اقتصاد و دارایی توافق کرده ام که جلسه ای با همه برگزار کند هفته آینده موسسات مالی بین المللی “، وی گفت.

Author: admin