چندین حزب از رئیس جمهور درخواست می کنند که انتخابات شورای محلی را با بودجه محدودی از نامزدها برگزار کند

چندین حزب از رئیس جمهور درخواست می کنند که انتخابات شورای محلی را با بودجه محدودی از نامزدها برگزار کند

Tainynews – نمایندگان Uluu Jurt ، Aikol قرقیزستان ، کمونیست ها ، Tynchtyk ، Tartip Order احزاب از رئیس جمهور سدیر جپاروف و پارلمان خواسته اند تا در قانون انتخابات تغییراتی ایجاد کنند در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز خبری AKIpress در 19 مه …

Author: admin